Press-meeting-2016-RetinaLyze-system

System RetinaLyze stał się dostępny w 10 krajach w pierwszym półroczu, a w kolejnych 4 miesiącach zaistniał w kolejnych 24 krajach. W ciągu 10 miesięcy od uruchomienia oferty w chmurze, RetinaLyze weszła na rynek 34 krajów!

Jak dzisiaj przebiegają badania przesiewowe?
Przesiewowe badania siatkówki prowadzone „ręcznie” (w praktyce) przez okulistów. Przesiewowe badania siatkówki prowadzone „ręcznie” (poza praktyką) przez przeszkolony personel. Taka procedura jest czasochłonna, droga
i wymaga wysokich kwalifikacji.

Offering-diabetis-2016-RetinaLyze-system

Dlaczego system RetinaLyze staje się popularny w tak krótkim czasie?

  • wykrycie wczesnych objawów RC może zapobiec osłabieniu i utracie wzroku w 95% wykrytych przypadków
  • chorzy – aktywni zawodowo – będą mogli kontynuować pracę i dbać o swoje rodziny
  • można uniknąć wielu osobistych tragedii
  • można zmniejszyć wydatki ze środków publicznych

Czas na zmianę – skuteczniej zapobiegajmy przyczynom utraty wzroku.

You might also like

Wykazano, że jaskra RetinaLyze ma podobną zdolność diagnostyczną do Angio-OCT
Read more
Badanie przesiewowe wzroku z wynikiem w ciągu 30 sekund
Read more
Profesor Manuel Gonzalez de la Rosa zaprezentował  przełomowe rozwiązanie  w wykrywaniu jaskry
Read more
Czy grozi nam epidemia cukrzycy?
Read more
Profilaktyka chorób oczu okiem dr n. med. Agaty Plech
Read more